اجاره سوئیت در شیراز   منزل مبله شیراز   ققنوس چت   زاهدان چت   
آيا بهرة هوشي ثابت است ؟  دانلود مقالات دانلود مقالات .

دانلود مقالات

آيا بهرة هوشي ثابت است ؟

 

 

وقتي مقياس استنفوردبينه و ساير آزمونهاي هوش ساخته مي شد مواردي از آزموني كه باعث مي شد ميانگين عملكرد پسرها ودخترها با هم فرق داشته باشد حذف شد ، به عبارت ديگر ، آزمونها طوري ساخته شد كه شامل مهارتها يا موادي كه پسرها و دخترها در آنها با هم فرق دارند نباشد . باوجود اين ، در آمريكا هوشبهر درخترها در سالهاي اوليه كه بيشتر از پسرهاست  ( برومن ، نيكلزوكندي ، 1975 )

نمرات دخترها در سالهاي ابتدائي بهتر از پسرهاست . البته اين تفاوت در دبيرستان و دانشگاه كاهش مي يابد .

زنان در فرهنگ آمريكا در آزمونهاي استاندارد شدة توانايي كلامي ، خواندن گفتار و روان و درك كلامي كمي بهتر از پسرها هستند . در دوران ابتدائي پسر و دختر و رياضي عملكرد يكساني دارند ولي پسرها در دبيرستان از لحاظ رياضي بهتر از دخترها هستند .مرد ها در تكاليفي كه مستلزم استدلال بنيايي – فضايي است بهتر از زنها هستند.

الگوي موفقيت براي ، مردان و زنان متناسب با (قالبهاي فرهنگي موجود در مورد رفتار مناسب زن و مرد است). كودكان از همان اوايل كودكي مي آموزند كه خواندن ، هنر مهارتهاي كلامي قالبهاي زنانه است است و مهارتهاي مكانيكي ، ورزشي و رياضي از لحاظ اجتماعي مردانه تلقي مي شود . ( هوستون[1] ، 1983 ؛ استالين و بيلي ، 1973 )

رفتار اجتماعي كه پسرها و دخترها از خانواده ، مدرسه ، همسالان و رسانه هاي گروهي مي آموزند احتمالاً به رشد الگوهاي مختلف هوش در آنان كمك مي كند و در موقعيتهاي شغلي آنان در آينده موثر است .  ( ياسايي ، 1374 )

 

آيا بهرة هوشي ثابت است ؟

منظور از اين سوال اين است كه بدانيم آيا كودكي كه در سن 7 سالگي هوش او در نتيجة سن عقلي او بالاتر از متوسط است . در دوازده سالگي نيز همين تفوق را نسبت به همسالان خود دارد يا نه ؟

پاسخ به اين سوال مثبت است ، در تجربياتي كه بعمل آمده معلوم شده افراد باهوش در كودكي نيز سرآمد ديگران بوده اند . تحقيقات « ترمن » كه از سال 1931  با هزار كودك باهوش شروع شده هنوز ادامه دارد . بيشترين كودكان در سال 1947 جوانان فوق العاده موفقي شده بودند . اغلب آنها در سن 30 سالگي نيز باهوش سرشار بهره‌مند بودند . در حدود هفتاد درصد آنان دانشگاه را با موفقيّت گذرانده و به مشاغل رسيده اند . عدة كمي نيز همان طور كه انتظار مي رفت به علل فراهم نبودن محيط يا بيماري يا علل ديگر ترقي نكرده بودند . به اين ترتيب متوجه مي شويم كه هوش در افراد ثابت است بهرة هوشي يك فرد در تمام مراحل سني تقريباً به يك اندازه است . بدين معني كه اگر بهرة هوش يكنفر در 7 سالگي 120 باشد و در 14 سالگي نيز همان حدود است .

معني اين عبارت اين است كه هر چند رشد سني افراد زيادتر ، رشد عقلي آنها بالاتر مي رود . البته ذكر اين نكته لازم است كه بر اساس تستهاي هوش ، هوش افراد متوسط تا 16 سالگي و هوش افراد تيز هوش تا 18 سالگي به حد كمال مي رسيد و از آن پس جزء تجزيه چيزي به آن افزوده نمي شود .  ( سروري ،‌)‌

افراد تيز هوش و طبقه بندي تيز هوشان .

1- تيز هوش هاي خلاق . علاوه بر هوش سرشار اين برتري در افراد براي خلق و ايجاد مسائل هنري و ابداع از همان ابتداء مشخص است .

الف ) : مرحلة تهية و آمادگي1

ب ) : مرحلة پنهاني با نهفتگي2

ج ): جرقة فكري

د ): مرور تكرار3 

2- تيز هوش هاي در سخوان ، اين كودكان به مفاهيم مجرد توجه بيشتري دارند و بهتر و سريعتر از ديگران ، مطالب كتاب را مي گيرند و تعداد كتابهايي كه خوانده اند به مراتب زيادست .

3- تيز هوش هاي حرفه اي4 يا مكانيك

در اين كودكان ، يادگيري اعداد بهتر است ، چون عدد يك مفهوم مجرد است و اين افراد علاقه زيادي به ساختن اشياء كارهاي دستي ، رياضيات ، ارزيابي ، اندازه گيري ، وزن كردن دارند و اشكال هندسي را زودتر از موقع خود يادمي گيرند .

 

 

4- تيز هوش هاي كم پيشرفت .

اين كودكان با وجود هوش زيادي كه با آزمونهاي مخصوص ، مشخص مي شود در يادگيري موفّق نيستند به قول معروف فرد عليه خود قيام مي كند و در واقع هوش بكارگرفته نمي شود .

ويژگيهايي كه تيزهوشان در آنها برتري دارند ( در مقايسه با همسالان )

الف ): ويژگي هاي رفتاري كودكان و دانش آموزان تيز هوش .

ب ): ويژگي هاي عمومي كودكان و دانش آموزان تيز هوش .

الف ):‌ در مجموع سه ويژگي اصلي در رفتار و شخصيت كودكان تيزهوش قابل توجه است .

1 ) كمال جويي1 كه ويژگي هنر و تحرك يا عامل اصلي است .

2) حساسيت2 كه در كودكان مبتني بر ارزش هاي عاطفي است و زمينه آسيب پذيري اين كودكان را بيشتر مي سازد .

3) شدن و عكس العمل سريع3 عاملي كه زمينة اشتياق فراوان كودكان را به سوي هنرهاي عالي و شعر و ….. فراهم مي آورد . در واقع شدت در كودكان كنشي است ناشي از عكس العمل هاي سريع  دستگاه عصبي آنان نسبت به پديده هاي مختلف. (1) (ميلاني فر، 1374) 

 

 

همبستگي هوش و حجم مغز :

حجم مخ بر حسب افراد متفاوت است . بطوري كه گاهي فرد دو برابر فرد ديگر مي شود . اكنون بايد ميزان هوش با بزرگي و كوچكي مخ متناسب است يا خير ؟

يعني هر اندازه مخ بزرگ باشد ، نسبت هوش نيز بالاتر ، و هر قدر كوچكتر باشد كمتر و پائين تر خواهد بود و به جوابي كه تجارت علمي به اين پرسش مي دهد اين است كه تنها حجم مخ كافي نيست ، بلكه نوع تركيب وعمق پيچيدگي هاي مخ مهم است . چنانچه وزن مغز آناتول فرانس1 1017 گرم و شوبرت2  1206 گرم بوده و در صورتي كه هر دو از مشاهير جهان هستند و تحقيقات نشان داده اند فردي كه داراي مخ كوچك نامتناسب باشد كودن و ناقص عقل خواهد بود ، ليكن هر گونه مخ كوچك ندارد . وزن مخ در اشخاص عادي در حدود 1400 گرم و در افراد كم عقل كمتر از 800 گرم است (3) ( شعاري نژاد ، 1370 )

براي اينكه كودكان و نوجوانان ما از بهداشت و وران ، شخصيتي مستقل و ذهني خلاق برخوردار شوند ضروري است كه : 

1- با توجه به نيازهاي اساسي كودك و حسن تأمين آنها ، زمينة رشد متعادل و هماهنگ شخصيت ايشان را فراهم كرده و از اعمال هرگونه فشار جسمي و ذهني ، عاطفي  و دروني اجتناب نمود.

2- ضمن توجه بيشتر به شيوه هاي ارضاي حس كنجكاوي فوق العاده ، كودكان تيز هوش و هدايت مطلوب انرژي رواني ايشان ، از پرورش مهارتهاي حس و عاطفي و اجتماعي آنان غافل نبود .

3- حتي الامكان تلاش كنيم كه شخصيت در حال رشد كودكان و نوجوانان را درگرداب فشارهاي ذهني و اجتماعي ، آسيب پذير و متزلزل نسازيم .

4- هرگز از كودكان و نوجوانان نخواهيم كه همه انرژي خويش را صرفاً رضامندي اولياء و مربيان مصروف دارند .

5- برگزاري كلاسهاي آموزش خانواده بر اولياء جوان ، بخصوص كساني كه داراي كودكان تيز هوش و سر آمد هستند و آشنا كردن ايشان با روشهاي پرورش حس كنجكاوي و قدرت خلاقيت در كودكان و نيز آگاه ساختن مربيان مدارس از روشهاي آموزش باليني و خلاق ، امري است ضروري .

6- تأسيس و گسترش مراكز مشاوره و راهنمايي خانواده و كودكان سرآمد و خلاق وسنين پيش دبستان و دبستان از اهمّيت فوق العاده  برخوردار است .

 5- professlonal   of  bright .

1- Readinss   stage                   2- Latencg  stage

3- Scannig                               4- professlonal   of  bright .

 

1- PERFEC  Tiovs                  2- SensI T Ivi Ty                    3- Rspanse   intenslty

1- Anatoul                               2-Shoberts

 


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۰۷:۵۱:۲۸ توسط:wewe موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :